February 3, 2015

Trường PTTH Trần Phú

- Chủ đầu tư:   Sở Giáo dục và Đào tạo tp Đà Nẵng 
- Vị trí:   11 Lê Thánh Tôn (sgddt cũ) 
- Năm thực hiện:   2008 
- Miêu tả: Quy mô xây dựng công trình: - Nhà xa cho giáo viên và học sinh(1 tầng hầm): 2371m2; - Khối hiệu bộ và khối học(5 tầng): 3028m2; - Khối hiệu bộ và bộ môn(5 tầng): 1216m2; - Khối học(5 tầng): 5128m2; - Khối học và phòng chức năng(5 tầng): 1895m2; Các công trình phụ như: Nhà trường thực, tường rào, cổng ngỏ, tượng đài, sàn nền, bồn hoa, cây xanh, trụ chào cờ, hệ thống hạ tầng kỹ thuật...

Đăng ký nhận bản tin, nhập email, Đăng ký