February 3, 2015

Trường Cao Đẳng Du Lịch Đà Nẵng

Chủ đầu tư: Ban quản lý dự án ĐTXD

Địa điểm: 

Diện tích:
-Khối hành chính – quản trị : 1.705 m2, 3 tầng  
-Khối lý thuyết thực hành : 7.890 m2, 3 tầng 
-Khối thư viện : 1.869 m2,3 tầng 
-Khối ký túc xá : 8.331 m2, 5 tầng 
-Trung tâm phục vụ sinh viên : 8.397m2, 3 tầng 
-Khách sạn : 10.596 m2, 9 tầng + 1 tầng hầm


Đăng ký nhận bản tin, nhập email, Đăng ký