May 18, 2015

Tổ chức thi tìm ý tưởng trang trí hoa và điện chiếu sáng phục vụ Tết 2016

   UBND thành phố vừa có văn bản đồng ý chủ trương theo đề nghị của Sở Xây dựng về việc tổ chức cuộc thi tìm ý tưởng trang trí hoa và điện chiếu sáng phục vụ Tết năm 2016 trong sinh viên kiến trúc các Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng, Đại học Kiến trúc Đà Nẵng và Đại học Duy Tân, đặc biệt năm nay có mở rộng thêm các thành phần khác như: tư vấn, các nhà thiết kế…. so với cuộc thi đã tổ chức thành công vào năm 2014.

 

    Cuộc thi năm nay có 02 nội dung thi với cơ cấu giải thưởng như sau:

 

     - Giải thưởng nội dung "Trang trí hoa" sẽ bao gồm 1 giải nhất 20 triệu đồng, 1 giải nhì 10 triệu đồng, 1 giải ba 5 triệu đồng, và 3 giải khuyến khích mỗi giải 3 triệu đồng.

 

     - Giải thưởng nội dung "Trang trí điện chiếu sáng" sẽ bao gồm 1 giải nhất 20 triệu đồng, 1 giải nhì 10 triệu đồng, 1 giải ba 5 triệu đồng, và 3 giải khuyến khích mỗi giải 3 triệu đồng.

 

   Các ý tưởng được lựa chọn từ kết quả vòng sơ khảo cuộc thi, sẽ được hoàn chỉnh, dự trù khối lượng hoa trang trí, khái toán kinh phí để phục vụ kêu gọi xã hội hóa và triển khai các ý tưởng cho phù hợp với thực tế thi công. Ngoài việc UBND thành phố, các Sở trực thuộc UBND thành phố kêu gọi xã hội hóa, UBND thành phố cũng đã giao cho UBND các quận, huyện kêu gọi xã hội hóa theo các ý tưởng được lựa chọn đối với một số tuyến đường và một số khu vực.

 

(Có đính kèm file Kế hoạch, Thể lệ, Nhiệm vụ thiết kế cuộc thi "Ý tưởng trang trí hoa và điện chiếu sáng phục vụ Tết 2016" trên địa bàn thành phố Đà Nẵng).

 

Bấm xem file đính kèm tại đây

 

Một số hình ảnh về Cuộc thi tìm ý tưởng trang trí hoa và điện chiếu sáng phục vụ Tết năm 2015:



Giải nhất trang trí hoa 2015:

















Giải nhất trang trí điện chiếu sáng 2015:







Vị trí trang trí các điểm hoa tết năm 2015:











                                                                                                                            


Đăng ký nhận bản tin, nhập email, Đăng ký