GIỚI THIỆU

  • July 21, 2014

    Giới thiệu

    Thành lập từ tháng 6 năm 1996 với tên gọi là : Viện Quy hoạch Đô thị - Nông thôn Đà Nẵng…
  • June 2, 2014

    Chức Năng và Nhiệm Vụ

    Khảo sát: Đo đạc, lập bản đồ địa hình, khoan và thí nghiệm địa chất công trình, thủy văn, tài nguyên nước và vật liệu xây dựng. …